نگهداری از کودک و سالمند

پرستار (کودک یا سالمند) Caregiver

این برنامه، یکی دیگر از برنامه های مهاجرت به کانادا میباشد که ۵  سال زمان می برد  و اگر شخص واجد شرایط باشد میتواند درخواست اقامت دائم دهد. متقاضی باید پیشنهاد کاری داشته باشد که این پیشنهاد کاری باید در زمینه نگهداری از کودک و یا افراد مسن و باشد. این برنامه پیچیدگیهایی دارد که قبل از اقدام، تیم ما باید شرایط طرفین را دقیق بررسی کند و از واجد شرایط بودن متقاضی اطمینان حاصل کند.

سوالات متداول

از طریق لینک زیر فرم ارزیابی را پر کرده و همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

فهرست