ارزیابی شرایط مهاجرتی به کانادا

به دلیل تنوع زیاد برنامه‌های مهاجرتی کانادا و شرایط هر کدام برای هر فرد، عوامل بسیاری باعث می‌شود که شانس شما برای یک برنامه خاص افزایش یا کاهش داشته باشد. به‌همین دلیل با تکمیل هرچه دقیق‌تر شرایط پرونده‌ی خود، مشاوران ما می‌توانند بهترین برنامه مهاجرتی را به شما پیشنهاد دهند.

* با توجه به سوالات مختلفی که در این فرم ارزیابی وجود دارد و نیاز به دقت در پر کردن آن، این امکان برای شما در نظر گرفته شده است که بتوانید تا هر قسمت از فرم را که فرصت کردید تکمیل و ذخیره کنید و تا یک ماه آینده ادامه‌ی آن را کامل نمایید. 

فهرست