جمع آوری اطلاعات بیومتریک در داخل کانادا

معافیت انجام بیومتریک برای متقاضیان اقامت موقت که در کانادا هستند

اگر شما جزو دو گروه زیر هستید، نیازی به انجام بیومتریک ندارید و معاف هستید:

   • داخل کانادا هستید؛
   • هم اکنون برای درخواستهای زیر درحال اقدام هستید یا پرونده ای از قبل در جریان دارید؛
    • تمدید اقامت به عنوان دانشجو، کارگر یا بازدید کننده؛
    • برگرداندن وضعیت اقامتی خود به عنوان دانشجو، کارگر یا بازدید کننده؛
    • مجوز کار یا تحصیل؛
    • ویزای ویزیت؛
    • مجوز اقامت موقت

در صورتی که در فرم درخواستی که برای مجوز کار یا تحصیل یا ویزای ویزیت پر می کنید نوشته باشد که این فرم مربوط به متقاضیان خارج از کاناداست؛ و یا در سیستم آنلاین از شما درخواست شود هزینه 85 دلار کانادا بابت انجام بیومتریک را بپردازید باز هم این معافیت شامل حال شما می شود. دقت داشته باشید که این معافیت در صورتی که خارج از کانادا هستید شامل شما نمی شود.

معافیت بیومتریک برای متقاضیان اقامت دایم که در ده سال گذشته بیومتریک انجام داده اند 

در اقدامی موقت و به دلیل ویروس کووید 19، متقاضیانی که شرایط زیر را دارند، از انجام بیومتریک معاف هستند و نیازی به پرداخت هزینه بیومتریک هنگام ارسال مدارک در سیستم ندارند؛ حتی اگر در سیستم از آنها درخواست پرداخت شود:

 • در حال اقدام کردن برای اقامت دایم هستید یا از قبل برای آن اقدام کرده اید؛
 • در ده سال گذشته بیومتریک خود را انجام داده اید.

در صورتی که هزینه بیومتریک را پرداخت کرده اید، پس از پایان کار این هزینه بصورت خودکار به شما برگردانده می شود.

چه کسانی نیاز به انجام بیومتریک دارند

متقاضیان اقامت دایم که طی ده سال گذشته بیومتریک نداده اند.

از 30 نوامبر 2020، مراکز تعیین شده خدماتی کانادا ثبت و جمع آوری اطلاعات بیومتریک را با تعیین وقت قبلی برای متقاضیانی که نامه بیومتریک (BIL) را دریافت کرده اند و هیچ بیومتریکی در ده سال گذشته انجام نداده اند، از سر گرفته اند. برای گرفتن این وقت، نیاز به نامه بیومتریک جدید یا پرداخت مجدد ندارید. حتی اگر مهلت 30 یا 90 روزه تعیین شده در نامه بیومتریک را از دست بدهید درخواست اقامت شما همچنان معتبر بوده و رد نخواهد شد. حتی اگر به هر دلیلی به وقت تعیین شده برای بیومتریک هم نرسیدید همچنان می توانید برای گرفتن وقت مجدد اقدام کنید.

 

Biometrics exemption for temporary residence applicants in Canada

As a temporary measure, you are exempt from giving biometrics if you’re both of the following:

 • in Canada
 • applying or have an application in progress
  • to extend your stay as a student, worker or visitor
  • to restore your status as a student, worker or visitor
  • for a work or study permit
  • for a visitor visa
  • for a temporary resident permit

This exemption applies even if:

 • your application form for a work permit, study permit or visitor visa says it’s for applicants outside Canada
 • our online application system asks you to pay a biometric fee (CAN$85)

This exemption does not apply if you are outside Canada.

Biometrics exemption for permanent residence applicants who have given biometrics within the last 10 years

If you meet the following requirements, based on the new temporary measures due to COVID-19 you are exempt from giving biometrics and do not need to pay the biometrics fee when submitting your application, even if it is required by the system:

 • have already applied or are applying for permanent residence
 • have given your biometrics within the last 10 years

If paid, we will automatically refund it when your application is finalized.

Who needs to give biometrics?

Permanent residence applicants who have not given biometrics within the last 10 years

Designated Service Canada Centers have started biometrics collection with scheduled appointment since November 30, 2020, for permanent residence applicants who have received a biometric instruction letter (BIL) and have not given their biometrics within the last 10 years. You do not need a new BIL or any payment for making an appointment. If you miss the 30- or 90-days deadline mentioned in your BIL, we will not refuse your application. This applies even if for any reason you miss the appointment and again you can make a new appointment scheduled.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/biometrics.html#outside_canada

فهرست