جمع آوری اطلاعات بیومتریک برای متقاضیان خارج از کانادا

معافیت یا عدم معافیت متقاضیان اقامت دائم کانادا که در ده سال گذشته بیومتریک انجام داده یا نداده اند

در اقدامی موقت به خاطر ویروس کووید-19، دولت کانادا برخی از متقاضیان اقامت دائم کانادا را از انجام بیومتریک معاف کرده است. اگر هم اکنون یا پیش از این، از داخل یا خارج از خاک کانادا برای اقامت دائم اقدام کرده اید، از انجام بیومتریک معاف هستید؛ یا اگر در 10 سال گذشته برای پرونده یا درخواست دیگری، بیومتریک کانادا را انجام داده اید باز هم از انجام دوباره آن معاف هستید. در این صورت، نیازی به پرداخت هزینه بیومتریک هنگام ارسال مدارک و یا حتی اگر سیستم از شما بخواهد، ندارید. در صورتی که هزینه را پرداخت کرده اید، پس از پایان کار این هزینه بصورت خودکار به شما برگردانده می شود.

متقاضیانی که تا کنون بیومتریک انجام نداده اند یا بیش از ده سال از انجام آن گذشته است، هنگامی که مراکز ثبت و جمع آوری اطلاعات بیومتریک شروع به فعالیت کردند، باید این کار را انجام دهند. از 30 نوامبر 2020، لازم است پیش از مراجعه حضوری به این مراکز، از آنها بصورت آنلاین وقت بگیرید. اداره مهاجرت کانادا بصورت خودکار مهلت انجام بیومتریک را برای متقاضیان تمدید می کند؛ حتی اگر در نامه بیومتریک آنها (BIL) مهلت 30 یا 90 روزه برای انجام این کار ذکر شده باشد. در این صورت، متقاضیان نیازی به تماس با اداره مهاجرت برای گرفتن نامه بیومتریک جدید یا تمدید مهلت ذکر شده ندارند و فقط لازم است هنگام ارسال مدارک، هزینه بیومتریک که برابر با 85 دلار کاناداست را پرداخت کنند. اصل نامه اولیه بیومتریک آنها، مدرک تایید پرداخت آنها به حساب می آید.

Biometrics collection outside Canada
Exemption for permanent residence applicants who have/ have not given biometrics within the last 10 years

Due to COVID- 19, permanent residence applicants are exempt from giving biometrics. This is a temporary measure taken by the government of Canada. You are exempt if you are now applying or have already applied for permanent residence from in or outside Canada; or you have already given biometrics within the last 10 years for another application. You do not need to pay the biometrics fee when submitting your application, even if it is required by the system. If paid, we will automatically refund it when your application is finalized.

If you have never given biometrics in the past, or it has been longer than 10 years, you will need to give it when the biometrics collection sites start working again. Since November 30, 2020 you should book an appointment before going there. IRCC is automatically extending biometrics deadline for permanent residence applicants who are required to give biometrics, even if the biometrics instruction letter (BIL) states the applicant has 30 or 90 days. There is no need to contact IRCC for a new BIL or to get this extension. You need to pay the biometric fee (CAN$85) when submitting your application. Your original BIL to is a confirmation of your payment.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/biometrics.html#outside_canadahttps://www.cic.gc.ca/english/information/where-to-give-biometrics.asp

فهرست