اکسپرس اینتری

متقاضیانی که قصد مهاجرت به کانادا از طریق روش اکسپرس اینتری را دارند می توانند توضیحات زیر را که مربوط به این برنامه و شاخه های آن میباشد مطالعه و در صورت واجد شرایط بودن اقدام به اخذ اقامت کنند. شخص متقاضی باید دارای مهارتهای مورد نیاز کانادا باشد. این برنامه شامل چند شاخه میباشد:

مهارتهای تخصصی، مهارتهای فنی، تجربه کار کانادایی و بعضی از برنامه های پی ان پی که هریک از این شاخه ها دارای شرایط خاص خود میباشند .

• مهارتهای تخصصی Federal Skilled Worker
• مهارتهای فنی Federal Skilled Trades
• تجربه کار کانادایی Canadian Experience Class
• برنامه های استانی Provincial Nominee Program

مهارتهای تخصصی

این برنامه یکی از برنامه های اکسپری اینتری دولت فدرال است که متقاضی باید دارای سابقه کار تخصصی باشد.
متقاضی در این برنامه بر اساس فاکتورهای لازم مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت واجد شرایط بودن می تواند از طریق آن اقدام کند.
هر شخص برای ورود به این برنامه احتیاج به داشتن موارد زیر را دارد:

 • تجربه کاری
 • میزان دانش زبان انگلیسی یا فرانسه و یا هردو
 • میزان تحصیلات
 • سن
 • پیشنهاد کار
 • بستگان درجه یک در کانادا
 • حداقل بودجه مورد نیاز
 • شخص متقاضی باید از ۱۰۰ امتیاز، حداقل امتیاز ۶۷ را بیاورد تا واجد شرایط این برنامه شود

مهارتهای فنی

این برنامه نیز یکی دیگر از برنامه های اکسپرس اینتری دولت فدرال میباشد که متقاضی باید دارای سابقه کاری فنی حرفه ای باشد
ادر این برنامه ما متقاضی را بر اساس داشته ها امتیازبندی میکنیم. ارزیابی بر اساس موارد زیر صورت میگیرد:

 • تجربه کاری
 • میزان دانش زبان انگلیسی یا فرانسه و یا هردو
 • میزان تحصیلات (حداقل دیپلم)
 • سن
 • پیشنهاد کار
 • حداقل بودجه مورد نیاز

تجربه کار کانادایی

این برنامه سومین برنامه از سه برنامه اکسپری اینتری دولت فدرال است که متقاضی باید دارای سابقه کار کانادایی درکشور کانادا باشد.
در این برنامه ابتدا متقاضی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت داشتن امتیاز لازم می تواند واجد شرایط باشد.

ارزیابی بر اساس موارد زیر صورت میگیرد:

 • تجربه کاری کانادایی(حداقل یکسال تمام وقت و مرتبط با حرفه)
 • میزان دانش زبان انگلیسی یا فرانسه و یا هردو
 • میزان تحصیلات
 • مدارک مربوط در زمینه کار
 • سن
 • پیشنهاد کار
 • بستگان درجه یک در کانادا
 • حداقل بودجه مورد نیاز

در صورت تمایل, لطفا فرم ارزیابی مربوط به برنامه اکسپرس اینتری را از طریق سایت تکمیل کرده و ارسال نمایید.
در صورت داشتن امتیاز لازم با شما تماس گرفته خواهد شد.

سوالات متداول

فهرست